Nemzeti Alaptanterv

  • Nemzeti Jogszabálytár

Abstract

z alábbiakban szemelvényeket közlünk a 2020. január 31. napján megjelent a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. ren-delet módosításáról szóló 5/2020. (I. 31.) Korm. rendeletből. A szemelvények célja, hogy az új Nemzeti Alaptanterv alapvetését, alapelveit, céljait és értékrendi kötődését bemutassa. A megjelent Kormányrendelet célja egyrészt az intézményvezetők pedagógusok eligazítása, másrészt az oktatás technikai kereteinek biztosítása is volt, így rengeteg technikai infor-máció és részlet szerepel benne. Ezek közlésétől most eltekintünk. (Amennyiben valaki érdeklődik a teljes, mintegy 300 oldalas anyag iránt, az az interneten több helyen fellelhető. Hivatalos forrásként ajánljuk az http://njt.hu internetes címen elérhető Nemzeti Jogszabálytár szolgáltatást.)Az anyag megszerkesztése során törekedtünk arra, hogy az eredeti szövegen ne változ-tassunk. (Emellett viszont terjedelmi korlátok miatt előfordult az, hogy nem csak teljes jogszabályi szakaszokat, hanem akár csak a szövegből bekezdéseket, illetve egyes bekezdé-sekből mondatokat töröltünk.) A technikai részletekre vonatkozó anyagokat töröltük, illet-ve a jogszabályi struktúrára vonatkozó számozások és hivatkozások helyett egy logikus és jobban követhető, jelen szemelvények struktúrájához illeszkedő számozást alkalmaztunk. (Amennyiben a jogszabályi hivatkozás szöveg közben jelent meg, és a szöveg egyéb részei miatt az adott részletet közlésre érdemesnek ítéltük, akkor a szöveg hűségének megőrzése érdekében ezen hivatkozásokat változatlanul hagytuk.) Vertetics Ádám - vendégszerkesztő

Published
2021-01-18
How to Cite
Jogszabálytár, N. (2021). Nemzeti Alaptanterv. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 59-76. Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/1265