A felsőoktatás fejlődésének ingadozásai

  • István Polónyi

Abstract

Ebben az írásban a felsőoktatás fejlődésében tapasztalható ingadozásokat elemezzük. Az elemzés a felsőoktatás elmúlt mintegy ötven évének hazai és nemzetközi fejlődését veszi górcső alá, s arra keresi a választ, hogy az autonómia mennyiben befolyásolja a felsőok-tatási részvétel ingadozásait. A felsőoktatás teljes részvételi arányának növekedésében tapasztalható ingadozások nemzetközi összehasonlításban azt mutatják, hogy a magyar ciklikusság az egyik legnagyobb mind 1970 előtt, mind 1987 után. Az államszocialista idő-szak felsőoktatási ciklikussága régről ismert jelenség [Bauer, 1981; Bródy, 2000], ugyan-akkor az ezredforduló után tapasztalható ingadozásnak kevésbé vizsgáltak az okai. Vizs-gálatainkat úgy interpretálhatjuk, hogy a felsőoktatás teljes részvételi hányadának éves ingadozásait a GDP és a releváns korosztály létszámának éves ingadozásai növelik, az egyetemi autonómia pedig csökkenti. Elemzésünk tehát arra utal, hogy ezeknek az ingado-zásoknak a GDP és a korosztályi létszám ingadozásai mellett a felsőoktatási intézmények autonómiájában – annak korlátozásában – lelhetők meg a magyarázatok.

In this paper, we analyze the fluctuations in the development of higher education. The ana-lysis examines the domestic and international development of the past fifty years of higher education and seeks to answer the question of the extent to which autonomy influences fluctuations in higher education participation. Fluctuations in the increase in the total participation rate of higher education in international comparison show that Hungarian cyclicality is one of the largest, both before 1970 and after 1987. The cyclical nature of hig-her education in the state socialist period has long been a known phenomenon (See Bauer 1981, Bródy 2000), however, the reasons for the fluctuations experienced after the turn of the millennium have been less studied. Our studies can be interpreted as meaning that the annual fluctuations in the total participation rate of higher education are increased by the annual fluctuations in GDP and the number of people in the relevant age group, while the fluctuations in the participation rate are reduced by university autonomy. Our analysis thus suggests that the reasons for these fluctuations are explained by fluctuations in GDP and age group, as well as by the limitation of the autonomy of higher education institutions.

Published
2021-01-18
How to Cite
Polónyi, I. (2021). A felsőoktatás fejlődésének ingadozásai. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 89-104. Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/1267