Vajon mit rejt a turizmus és az időskori foglalkoztatás metszete?

Lehetőség a társadalom elöregedése okozta kihívások proaktív kezelésére

  • Edina Kovács
  • Kornélia Kiss
  • Zsófia Kenesei
  • Krisztina Kolos
  • Gábor Michalkó
  • Ivett Pinke-Sziva

Abstract

A társadalom elöregedésének folyamata olyan demográfiai jelenség, amely komoly gazda-sági és társadalmi kihívásokat jelez előre, amelyek megoldásához átfogó stratégiára van szükség. Az idősek társadalmon belüli részarányának növekedésével párhuzamosan egyre szaporodik az elöregedéshez való alkalmazkodás sikerességét, valamint ennek területi ösz-szevethetőségét mérő indexek száma is. E nemzetközi mutatószámok tekintetében azonban Magyarország rendszerint a mezőny hátsó felében végez, amely azt feltételezi, hogy van még fejlődési lehetőség ezen a téren. Mélyinterjúkon alapuló kvalitatív kutatásunk az időskorúak szubjektív életminősége és a turisztikai szolgáltatói szerepvállalásuk közötti kapcsolatot tárja fel. Eredményeink azt mutatják, hogy ezen időskorúak készségei és tapasztalatai kiválóan alkalmassá teszik őket az örökségbemutatással összefüggő feladatok ellátására.

The phenomenon of aging societies represents major economic- and social challenges whi-ch has to be addressed by comprehensive strategies. Parallelly, the number of complex in-dicators, aiming to measure the success of adaptation to aging and to make it regionally comparable is growing as well. In terms of these international indices, Hungary usually ranks at the second half of the field, which leaves ample room for improvement. Our resear-ch explores the relationship between subjective well-being of elderly and their involvement in tourism as service providers. Our results show that the skills and experience of these elderly make them well-suited for the task of heritage presentation.

Published
2021-01-18
How to Cite
Kovács, E., Kiss, K., Kenesei, Z., Kolos, K., Michalkó, G., & Pinke-Sziva, I. (2021). Vajon mit rejt a turizmus és az időskori foglalkoztatás metszete?. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 181-191. Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/1273