FinTech – a jövő?

  • Réka Szobonya

Abstract

A pénzügyi szektorban terjedő innovációk a fogyasztói társadalom kényelmi igényét egyre magasabb szinten elégítik ki. Az internet hullámaira csatlakozó eszközökön keresztül a hagyományos pénzügyi szervezetek és a piacra belépő FinTech cégek újabb és újabb termé-keket fejlesztenek ki, melyek nagy valószínűséggel számottevően megváltoztatják a pénz-ügyi környezetet. Az alkalmazkodás nélkülözhetetlen komponense – pénzügyi kultúra, a digitális kompetenciák, a bizalom, az elfogadás mellett – a tájékozódás az adott közegben megjelenő materiális és immateriális tényezők terén. Tanulmányomban a pénzügyi intéz-mények, a digitális technológiák, termékek és szolgáltatások terén végbement változások, átalakulások produktumait és azok hatásait foglalom össze – a teljesség igénye nélkül.

The innovations of the financial sector suffices the comfort of the consumer society on an ever increasing level. Utilizing the devices of the internet both the traditional financial organizations and the FinTech companies just entering the market are continuously devel-oping newer products which will more than likely shift the whole financial environment. The capability to understand the progressions from the intellectual and the physical aspect is an indispensible element of adoptation such as the financial culture, digital competence, trust and acceptance. My study sumerizes the advancements and transformations of the financial institutions, the digital technologies, products and services and in addition the effects of these changes – without claiming total completeness.

Published
2021-01-18
How to Cite
Szobonya, R. (2021). FinTech – a jövő?. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 199-219. Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/1275