Tanulás a gyakorlatban – Az akciótanulás összefoglalása

  • Tamás Tibor Csontos

Abstract

A 2020/21-es tanév első szemeszterében, a Budapesti Corvinus Egyetem „Üzleti közgaz-daságtan” kurzusának keretében sor került egy nagyszabású akciótanulás programra. Az egyetem 65 mesterszakos hallgatója a Portfólió Csoport, a Magyar Posta Zrt. és a Me-diaworks Hungary Zrt. vezetői által meghatározott négy projekt egyikében közreműköd-tek. A program mind a diákok, mind a vállalatok számára hasznos volt. A hallgatók szá-mára lehetővé tette ismereteik gyakorlati alkalmazását, a cégek pedig kreatív és szakmai-lag felkészült fiatalok tanácsait és javaslatait tudták megismerni. Az akciótanulás program koordinátora és a hallgatói csapatok mentora Hadházyné dr. Burucs Magdolna Judit, egyetemünk Világgazdasági Tanszékének oktatója volt, aki oda-adó munkájával segítette a hallgatók és a cégek közötti kapcsolattartást, illetve a felmerülő szakmai kérdések megoldását. A programban én az ő munkáját támogattam, különös te-kintettel a kommunikáció zökkenőmentessé tételére. A következőkben a szemeszter során szerzett tapasztalataim alapján fogom bemutatni az akciótanulás programját, kitérve a célokra, a projektek leírására, a menetrendre és végül az eredményekre.

Published
2021-01-18
How to Cite
Csontos, T. T. (2021). Tanulás a gyakorlatban – Az akciótanulás összefoglalása. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 243-246. Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/1278