„Ahol a közgazdaságtan félresiklott”

Marianne Johnson – Where Economics Went Wrong: A Review Essay

  • Noémi Hadi

Abstract

Marianne Johnson esszéje azzal a céllal született, hogy felhívja a figyelmet az elmélettörté-neti ellentmondásokra David Colander és Craig Freedman Where Economics Went Wrong című könyvében. A szerzők tézise, hogy a közgazdaságtan akkor távolodott el eredeti ren-deltetésétől, amikor szakított a klasszikus liberalizmus módszertanával. Erre a töréspontra szeretnének rámutatni a chicagói iskolát a második világháború előtt és után meghatározó közgazdasági gondolkodás szembeállításával. Johnson nem ezt a felvetést támadja, hanem a chicagói példa kiválasztásának megalapozottságát vitatja. E recenzió célja, hogy az alap-vető definícióbeli különbségekből kiindulva a közgazdász feladatának tárgyalásáig bemu-tassa a szerzők és a meghatározó chicagói közgazdászok állásfoglalása közötti eltéréseket.

Marianne Johnson’s review essay aims to challenge the theoretic consistence in David Co-lander and Craig Freedman’s recent book Where Economics Went Wrong: Chicago’s Aban-donment of Classical Liberalism (2019). The authors make a short but arguable claim in the provocative title: economics went wrong when economists started to neglect the classical liberal methodology of economic policy making. To prove their idea, they use the example of prewar and postwar Chicago school much like a case study illustrating a global change in economic thinking. In her essay, Johnson does not reject Colander and Freedman’s thesis, but highlights the contradictions between the authors’ arguments and the story of Chicago economics.

Published
2021-01-18
How to Cite
Hadi, N. (2021). „Ahol a közgazdaságtan félresiklott”. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(4), 257-262. Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/1282