Az életminőséggel korrigált életév nyereség monetáris értékelése, jövedelem és jóllét alapján

Monetary Valuation of Quality-Adjusted Life Year Based on Income and Well-Being

  • Thema Mabore PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
  • Anikó Ferenczik PhD hallgató, Budapesti Corvinus Egyetem
Keywords: egészség-gazdaságtan, életminőséggel korrigált életév (QALY), egészség nyereség, jóllét alapú értékelés, élettel való elégedettség (SWLS), health economics, Quality of Life Adjusted Life Year (QALY), health gain, well-being valuation method, Satisfaction with Life Scale (SWLS), I18, I31, C13

Abstract

Hungarian

A tanulmány célja a jóllét alapú értékelési módszer alkalmazásával egy életminőséggel korrigált életév (QALY) pénzben kifejezett értékének a kiszámítása. Ehhez először keresztmetszeti, online felmérését végeztünk a magyar felnőtt lakosság körében, összesen 2001 fő bevonásával. A felmérés során rákérdeztünk a válaszadók szocio-demográfiai jellemzőire, egészségi állapotára, továbbá az élettel való elégedettségükre is. Ezt követően regressziós modell segítségével megbecsültük a jóllét, az egészségi állapot és a jövedelem közötti kapcsolatot, majd ez alapján kiszámítottuk egy QALY forintban kifejezett értékét. A kapott eredmények alapján az egészségi állapot és a jövedelem pozitív, szignifikáns kapcsolatban volt a jólléttel, egy QALY pénzben kifejezett értéke pedig 12 604 819 HUF volt. Kutatásunk során először vizsgáltuk jólléti megközelítéssel a tökéletes egészségben megélt életévek pénzben kifejezett értékét Magyarországon. Eredményeink szerint ez az érték alacsonyabb, mint az egészségügyi technológiák befogadásakor alkalmazott finanszírozási küszöb, ezért az egészségpolitikai döntéshozóknak érdemes lehet megfontolni a finanszírozási küszöbérték csökkentését.

English

The primary objective of this study was to quantify the monetary value associated with a Quality-Adjusted Life Year (QALY) utilizing the well-being valuation method. To achieve this objective, a cross-sectional online survey was initially administered on a sample of 2001 Hungarian adults. The survey encompassed inquiries about the socio-demographic attributes of respondents, their health status, and overall life satisfaction. Subsequently, a regression model was employed to determine the relationship between well-being, health and income, and the calculation of the QALY value in Hungarian Forints (HUF). Both health status and income exhibited a positive and statistically significant relationship with well-being, the monetary value of one QALY was HUF 12,604,819. This research marks the inaugural utilization of a well-being approach to assess the monetary valuation of years lived in perfect health within the Hungarian context. The findings indicate that this valuation falls below the funding threshold necessary for the adoption of health technologies. Consequently, decision-makers in health financing should contemplate the adoption of a lower threshold.

Published
2024-03-18
How to Cite
Mabore, T., & Ferenczik, A. (2024). Az életminőséggel korrigált életév nyereség monetáris értékelése, jövedelem és jóllét alapján. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 19(1), 103-113. https://doi.org/10.14267/RETP2024.01.07
Section
Articles