Sustainable development and the approach of the new generation

  • Anett Bősz

Abstract

Az egyetem és az iskola többek között azért fontos intézmény, mert hidat képez generációk között, és nemcsak a tudományt, hanem azokat az értékeket is továbbadja, melyeket korábbi nemzedékek halmoztak fel. Sokat jelentett számomra, hogy együtt dolgozhattam Simai tanár úrral, a „Nemzetközi makrogazdaságpolitika” című tárgy keretében. Ugyan szemináriumvezetőként – szándékom ellenére – kevésszer jutottam el az általa tartott előadásokra, a tárgy kötelező irodalmául szolgáló könyv sokat adott és tanított nekem. Jelen írás a IV. ipari forradalom és a XXI. század egyéb kihívásaira adott válaszaiból készült egyik könyvének – A harmadik évezred nyitánya – egy lehetséges olvasatát, valamint egy tanulmány összefoglalóját tartalmazza, amivel szeretném megmutatni, menynyire fontos, hogy ne pusztán a Föld környezeti értelemben vett fenntarthatósága, de a társadalmi értelemben vett fenntarthatóság is fontossá váljon számunkra az új világrendben. Ehhez, meglátásom szerint, minden iskolában szükség van „Dumbledore”-ra, aki vigyázó szemét nemcsak a tudományra, hanem az erkölcsre is veti. És persze, azokra a hallgatókra, „Harry”-kre, „Ron”-okra és „Hermione”-kra, akik az igazságosság védőernyője alatt nemcsak az iskolában, de a világban is a jót keresik. Ezt bizonyítja egy közelmúltban megjelent tanulmány, „The greatest magic of Harry Potter: Reducing prejudice” (Harry Potter 2legnagyobb varázslata: csökkenti az előítéleteket) címmel. E dolgozatban azt kívánom bizonyítani, hogy a nagy intézményrendszerek mellett az értékrend és az értékrend sikeres átadásának képessége is szükséges a XXI. századi kihívásokra adott válaszok megtalálásához.

Published
2020-04-23
How to Cite
Bősz, A. (2020). Sustainable development and the approach of the new generation. Köz-Gazdaság - Review of Economic Theory and Policy, 15(1). Retrieved from https://www.retp.eu/index.php/retp/article/view/255